Audio Gallery

Savitri Sanjivani


By Shri Ashwinbhai Kapadiya

SayamPrarthana


Daily An Evening Prayer

Shanagar Aarti


ShriGuru Mahima-1


ShriGuru Mahima-2


ShriGuruKatha


By Natvarlal Shastri

ShriGuruLilamrut


ShriGuruNamamrutPan


Shri Gurunamamrutpan – Gyanprapa

ShriRang Patramanjoosha


ShriRangKatha


Shri Rang Katha & DattaBavani By Shri Hashmukhbhai Mistry

ShriRangLilamrut


ShriRangLilamrut


By Govindbhai Upadhyay